Adatvédelmi elvek


Felhasználó tudomásul veszi, hogy az elhelyezett adatok, képek, információk tartalmáért a felhasználó felelősséggel tartozik, valamint az illegális tartalmú feltöltések hatósági eljárást vonhat maga után. Az üzemeltetõ nem vállal felelősséget a rendszer használatából adódó támadó, zaklató vagy illegális tartalmú viselkedéséért, bármilyen jogsértéséért.

Az üzemeltető nem vállal felelősséget az oldalakon elhelyezett információkért, azok helyességéért vagy valóság tartalmáért.

Az üzemeltető nem vállal felelősséget semmiféle kárért és az üzemeltetõ nem tehető felelõssé sem közvetlen, sem közvetett, járulékos vagy másodlagos károkért, elmaradt nyereségbol, jövedelem elmaradásából vagy használat kiesésből származó olyan károkért, amelyek az üzemeltető weboldalain található információból fakadnak ill. azzal kapcsolatosak.

Az üzemeltető nem vállal felelősséget sem látogatói, sem felhasználói oldal felé a szolgáltatás teljes egészére vagy csak egy részére vonatkozó - akár előzetes értesítés nélküli - szüneteltetéséből, illetve a teljes leállításából eredő károkért, továbbá nem vállal felelősséget a változtatásokból eredő károkért sem.

Az WebPlus.hu nem köteles ellenőrizni az általa továbbított, tárolt, hozzáférhetővé tett információ tartalmát, továbbá nem köteles olyan tényeket vagy körülményeket keresni, amelyek jogellenes tevékenység folytatására utalnak.Tilos a webplus.hu oldalon található alkalmazások felhasználása kéretlen levelek küldésére.


A felhasználó által szerkesztett lapokon nem szerepelhet olyan tartalom amely:

  • jogszabályba, törvény tilalmaiba ütközik, illetve ennek gyanúja felmerül;
  • szerzõi-, személyhez fűződő jogokat, kegyeleti jogot, valamint személyes adatok védelméhez való jogokat sért;
  • erőszakra, jogszabálysértésre buzdít, önkényuralmi jelképeket tartalmaz;
  • félelemkeltő; gyűlöletre buzdít;
  • meztelen, vagy hiányos öltözetű embereket bemutató fénykép; társkeresés, partner keresés
  • olyan szövegrész, mely kizárólag csak a keresési eredmény befolyásolásának céljául szolgál.
  • nem a hirdetési kategória jellegének megfelelő;

A szolgáltatással kapcsolatos jogsértések esetén az üzemeltetõ a jogszabályok által megkívánt keretek között együttmûködik a hatóságokkal a jogsértést elkövetõ személyek felelõsségre vonása érdekében. Felhasználó viseli a szolgáltatás használatával járó valamennyi kockázatot és felelõsséget is, ideértve többek között a más felhasználók által a szolgáltatás által hozzáférhetové vagy elérhetové tett káros tartalmak (például vírusok, férgek) által a Felhasználó számítógépes rendszerében okozott károk és egyéb veszteségek kockázatát, valamint a használat során Felhasználónál keletkezett és a másoknak okozott kárt is.

A WebPlus.hu szolgáltatásait Felhasználó a saját felelősségére használja.